Kontrola towaru
i inspekcja w Chinach

Dla naszych Klientów świadczymy usługi związane z przeprowadzaniem kontroli towaru oraz inspekcji w Chinach (w miejscu produkcji).

Procedura tego rodzaju stanowi dla importera produktów istotny element zamówienia, wpływający na dalszy przebieg całego łańcucha dostaw.
Ze względu na odległość, samodzielne przeprowadzanie kontroli staje się dla Ciebie niemożliwe.

Nie zawsze też, prowadząc firmę, możesz pozwolić sobie na oddelegowanie własnego pracownika do zorganizowania prawidłowo funkcjonującego działu kontroli na miejscu. W takich sytuacjach wybór podmiotu, który dysponuje już stosownymi uprawnieniami i narzędziami inspekcyjnymi jest rozwiązaniem korzystnym oraz w pełni bezpiecznym.

Każdy producent w Chinach będzie zapewniać Cię zarówno o prawidłowości produkcji, jak i doskonałej jakości wyrobów. Jednak dopiero profesjonalna inspekcja towaru w Chinach zapewni CI stuprocentową pewność, że płacisz za pełnowartościowy produkt, zgodny ze złożonym i opłaconym zamówieniem.


Jak przebiega inspekcja
fabryki w Chinach?

Zlecenie przeprowadzenia kontroli w Chinach ogranicza ryzyko otrzymania towaru niezgodnego z podpisaną umową.

W Twoim imieniu przeprowadzi ją jeden z aktywnie działających na terenie Chin inspektorów naszej firmy. Logując się na platformie Uspect możesz zarezerwować interesujący Cię termin i określić szczegółowo pozostałe parametry dotyczące kontroli. Także w tym miejscu znajdziesz kompletną dokumentację poinspekcyjną, sporządzoną przez kontrolera.

Wybrany przez Ciebie inspektor podejmie się przeprowadzenia całej procedury w oparciu o najwyższe standardy techniczne, spełniając także podane przez Ciebie kryteria.

Kontrola towaru z Chin może przy tym przybrać preferowaną przez importera formę i przebiegać jako:
  • Kkontrola przed produkcją w Chinach (Preproduction Inspection) – mająca na celu skontrolowanie warunków, w jakich będzie realizowany proces produkcyjny, oczywiście pod kątem specyfikacji niezbędnej do osiągnięcia określonych celów,
  • Kontrola w trakcie produkcji w Chinach (During Production Inspection) – na dowolnym etapie produkcji, wskazanym przez importera; inspekcja o takim charakterze ułatwia ocenę poprawności procesu jeszcze przed uzyskaniem gotowego produktu – w razie wykrycia nieprawidłowości zyskasz czas na wprowadzenie niezbędnych zmian w kontrakcie i ustaleniach,
  • Kontrola towaru w Chinach, pod kątem pozwoleń i dokumentacji – inspekcja tego rodzaju pozwala importerowi zyskać pewność, że wyprodukowany towar będzie spełniać określone normy i odpowiadać wydanym pozwoleniom, co pozwoli sprowadzić go legalnie i bez nieprzewidzianych problemów celnych czy administracyjnych,
  • Kontrola przy załadunku w Chinach (Container Loading Supervision) w tym kontrola przed wysyłką w Chinach (Pre-shipment Inspection) – inspekcje zapewniają kontrolę tak poprawności samej procedury opakowywania produktów, jak i potwierdzenie, że do kontenerów trafią spodziewane wyroby i w odpowiedniej ilości wskazanej w umowie.

Na życzenie Klienta inspektor może przeprowadzić również odrębną kontrolę całego miejsca produkcji. Inspekcja fabryki w Chinach może przebiegać według ogólnych zasad, jak również skupić się na wyraźnie wskazanych przez Klienta zagadnieniach. Wszystkie inspekcje realizowane są w oparciu o, między innymi, normę AQL.

Po dokonaniu inspekcji w Chinach, na Twoje konto na naszej platformie trafi szczegółowy raport sporządzony przez kontrolera, wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową. Zyskujesz również możliwość skontaktowania się z inspektorem, jeżeli zachodzi konieczność wyjaśnienia pewnych kwestii czy uzupełnienia raportu pokontrolnego.


Inspekcja towaru w Chinach
– dlaczego jest tak istotna?

Pomimo stosunkowo niskich kosztów produkcji w Chinach, realizacja całego kontraktu może być inwestycją wymagającą sporych nakładów finansowych. Kontrola jakości w Chinach, czy to przed, w trakcie, czy po produkcji lub też przed wysyłką do importera pozwala Ci zaoszczędzić – zarówno sporo nerwów, jak i pieniędzy.

Prawidłowo przeprowadzona kontrola jakości towarów w Chinach zapewnia możliwość wykrycia wad, wdrożenia niezbędnych poprawek, a bezpośrednio Tobie, jako zamawiającemu, daje szansę na wynegocjowanie z producentem nowych, korzystniejszych warunków współpracy. W przypadku jawnego naruszenia przyjętych w kontrakcie standardów, nie płacisz producentowi za niedotrzymanie warunków, możesz też negocjować wymianę wyrobów na prawidłowe – co nie byłoby możliwe już po dotarciu towaru do Polski.

W przypadku dużego zamówienia, gdy wyroby mogą pochodzić z kilku różnych partii produkcyjnych, kontrola jakości jeszcze w Chinach wykaże, czy produkty z każdej z nich spełniają normy przyjęte dla całego zamówienia.


Jakie wyroby poddawane są
kontroli w Chinach?

Nasz zespół tworzy grupa wysoko wykwalifikowanych inspektorów, którzy na miejscu, w Chinach, mogą przeprowadzić kontrolę produktów każdego rodzaju. Dysponują oni niezbędnymi certyfikatami i uprawnieniami, do sprawdzania jakości towarów z takich kategorii, jak na przykład:

  • Zabawki
  • Elektronika
  • Artykuły dekoracyjne, ozdoby
  • Wyposażenie wnętrz
  • Artykuły kosmetyczne
  • Odzież, obuwie, galanterię

Masz wątpliwości? Potrzebujesz szczegółowych informacji? Skontaktuj się z naszym doradcą, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.