Audyt fabryki
i produkcji w Chinach

Klientom naszej firmy zapewniamy obsługę związaną z prawidłowym importem towaru z Chin, w tym z przeprowadzaniem niezbędnych inspekcji – takich, jak audyt fabryki i produkcji w Chinach.


Jednym z ważniejszych elementów działalności związanej z importowaniem towarów jest nawiązanie poprawnych relacji biznesowych z producentami, ale też zachowanie przez importera rozwagi przy składaniu zamówień – zwłaszcza tych dużych i wysoko płatnych. Ryzyko, zwłaszcza w przypadku niedoświadczonych na tym rynku przedsiębiorców, jest wysokie.

Jak zapobiec nietrafionej inwestycji?

Rozwiązaniem chroniącym interesy importerów jest zlecenie audytu – czy to fabryki, czy produkcji w Chinach, którego dokonują współpracujący z naszą firmą specjaliści. Taka forma kontroli pozwala zweryfikować producenta, zaplecze, jakim dysponuje oraz jego wiarygodność (obejmuje bowiem również kontrolę pod kątem dostępnych zezwoleń itp.), jeszcze przed oficjalnym nawiązaniem współpracy.


Audyt fabryki w Chinach

Audyt fabryki w Chinach, w odróżnieniu od wymiany wiadomości mailowych pomiędzy producentem i importerem, daje jasny i konkretny obraz rzeczywistych warunków panujących na miejscu.


Należy przy tym jasno podkreślić, że audytu zakładu produkcyjnego w Chinach nie powinno się łączyć z inspekcją jakościową – są to dwa odrębne procesy, chociaż w obu przypadkach importer zyskuje znaczące dla niego informacje.

Na czym zatem polega audyt fabryki w Chinach?

Jest to proces przeprowadzany według odgórnie ustalonych wytycznych, co sprawia, że jego wyniki pozostają obiektywne. Na podstawie obserwacji zarówno obiektu, jak i zachodzących w nim procesów czy funkcjonujących maszyn oraz pisemnych opisów procedur, audytor ocenia prawidłowość/zgodność przyjętych w zakładzie norm z oczekiwanymi standardami.

Co zapewnia importerowi audyt fabryki w Chinach? Tego rodzaju działanie pozwala:
  • Poznać warunki panujące w zakładzie produkcyjnym, także w kontekście jego możliwości
  • Ocenić legalność wybranej fabryki,
  • Ocenić legalność wybranej fabryki,
  • Ustalić, czy fabryka działa w oparciu o przyjęty system jakości (na przykład ISO),
  • Określić, czy jest możliwe wprowadzenie ewentualnych usprawnień w zakładzie, by możliwe było rozpoczęcie produkcji na poziomie oczekiwanym przez importera.

Audytor, po zakończeniu audytu fabryki w Chinach, przedstawia szczegółowy raport, potwierdzający takie informacje, jak chociażby dane rejestracyjne producenta, aktualne licencje eksportowe czy też bieżąca lista dostawców surowców i półproduktów.


Audyt produkcji w Chinach

Audyt produkcji w Chinach jest jednym z elementów audytu fabryki, skupiającym się, siłą rzeczy, na procesie produkcyjnym w wybranym zakładzie.


Również nie należy mylić go z kontrolą jakości produkcji, a raczej z dokładnym sprawdzeniem infrastruktury przed rozpoczęciem realizacji kontraktu. Każdy audyt producenta w Chinach zostaje również opatrzony dokumentacją fotograficzną – ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku konieczności sprawdzenia, czy zaplecze technologiczne odpowiada potrzebom importera.