Prosta formuła
zaufanych i profesjonalnych
usług kontrolnych

Sprawdź poszczególne etapy

RODZAJ USŁUGI

Dla każdego rodzaju usług przygotowaliśmy protokół kontroli publicznej zgodnie z międzynarodowymi normami i przepisami. Nasi inspektorzy postępują zgodnie z protokołami publicznymi, wraz z Twoimi specyficznymi wymaganiami dotyczącymi świadczenia usług.

Audyt fabryki
i produkcji w Chinach

Kontrola towaru
i inspekcja w Chinach

Import z Chin
– kompleksowa obsługa

Nazywana również Initial Production Check (IPC) lub Initial Production Inspection (IPI)

ETAP PRODUKCJI

Odbywa się to po zidentyfikowaniu i ocenie fabryki, zwykle na 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem masowej produkcji.

PRODUKCJA

Nasi inspektorzy sprawdzają wszystkie maszyny i materiały u producenta w Chinach, które mają być użyte w procesie produkcji; oraz przeprowadzają fizyczną kontrolę materiałów w oparciu o międzynarodową procedurę pobierania próbek ISO 2859-1 (ANSI/ASQ Z1.4).

KORZYŚCI

 • Otrzymujesz potwierdzenie czy materiał, maszyny i wydajność wykorzystane u producenta w Chinach są gotowe do rozpoczęcia produkcji
 • Potwierdzamy spełnienie harmonogramów, jakości produktu i procesu produkcyjnego
 • Masz możliwość bieżących korekt wszelkich niezgodności i wprowadzania działań korygujących przed rozpoczęciem masowej produkcji

Nasi inspektorzy przekażą raporty obejmujące następujące obszary, ale nie ograniczając się do nich

 • Maszyny i sprzęt
 • Zdolność produkcyjna
 • Plan produkcji
 • Harmonogram produkcji
 • Konfiguracja linii produktów
 • Proces wytwarzania
 • Sprawdzanie surowców / Komponentów
 • Dostępność opakowań
 • Testy surowców
 • Inne testy na miejscu

Określane również jako During Production Check (DPC) lub Inline Production Inspection (IPI).

ETAP PRODUKCJI

Ma miejsce, gdy wyprodukowano 20% – 30% produktów.

INSPEKCJA

Nasi inspektorzy sprawdzają stan produktu, wydajność fabryki i przeprowadzają fizyczną kontrolę produktów w oparciu o międzynarodową procedurę pobierania próbek ISO 2859-1 (ANSI/ASQ Z1.4).

KORZYŚCI

 • Zidentyfikuj problem z jakością na wczesnym etapie i podejmij odpowiednie działania naprawcze
 • Zachowaj jakość produktu, zdolność produkcyjną i harmonogram na właściwym torze
 • Uniknij nieakceptowanych błędów produkcyjnych

Nasi inspektorzy przekażą raporty obejmujące następujące obszary, ale nie ograniczając się do nich

 • Status produkcji
 • Zdolność produkcyjna
 • Dostępna ilość
 • Kolor / Rozmiar / Waga produktu
 • Kontrola jakości wykonania
 • Logo / Znakowanie
 • Pakowanie i etykietowanie
 • Testy funkcjonalne
 • Inne testy na miejscu

Określana również jako Pre-shipment Inspection (PSI).

ETAP PRODUKCJI

Odbywa się, gdy 100% produktów jest wyprodukowanych, a co najmniej 80% jest już pakowanych.

INSPEKCJA

Nasi inspektorzy przeprowadzają fizyczną kontrolę produktów (kontrola jakości towaru) w oparciu o międzynarodową procedurę pobierania próbek ISO 2859-1 (ANSI/ASQ Z1.4)

KORZYŚCI

 • Zapewniamy, że fabryki spełniły wszystkie standardy i wymagania
 • Zweryfikuj jakość u źródła przed wysyłką, aby złagodzić kosztowne ryzyko importu
 • Unikaj zwrotów i przeróbek oraz chroń wizerunki marki

Nasi inspektorzy przekażą raporty obejmujące następujące obszary, ale nie ograniczając się do nich

 • Dostępna ilość
 • Kolor / Rozmiar / Waga produktu
 • Kontrola jakości wykonania
 • Logo / Znakowanie
 • Pakowanie i etykietowanie
 • Sprawdzanie kodu kreskowego
 • Kontrola kartonu
 • Testy funkcjonalne
 • Testy bezpieczeństwa produktu
 • Inne testy na miejscu

Określany również jako Containers Loading Check (CLC) lub Containers Loading Inspection (CLI).

ETAP PRODUKCJI

Odbywa się zaraz po Ostatecznej Wyrywkowej Inspekcji w fabryce lub w siedzibie spedytora.

INSPEKCJA

Nasi inspektorzy przeprowadzają fizyczną kontrolę produktów w oparciu o międzynarodową procedurę pobierania próbek ISO 2859-1 (ANSI/ASQ Z1.4) i nadzorują cały proces załadunku, aby upewnić się, że wszystkie produkty są prawidłowo ładowane do kontenera.

KORZYŚCI DLA CIEBIE

 • Zapewnij dokładność produktów pakowanych w kartony
 • Unikaj niedoboru produktów załadowanych do pojemnika
 • Zmniejsz ryzyko uszkodzenia i zepsucia produktów podczas transportu

Nasi inspektorzy przekażą raporty obejmujące następujące obszary, ale nie ograniczając się do nich

 • Stan i warunki kontenera
 • Dostępna ilość
 • Załadowana ilość
 • Kolor / Rozmiar / Waga produktu
 • Niebezpieczne materiały
 • Logo / Znakowanie
 • Pakowanie i etykietowanie
 • Sprawdzanie kodu kreskowego
 • Proces ładowanie
 • Plombowanie kontenera

Określana również jako Initial Factory Evaluation (IFE), Factory Pre-audit (FPA) lub Factory Assessment (FA).

ETAP PRODUKCJI

Ma miejsce, gdy po raz pierwszy podejmujesz współpracę z potencjalnymi dostawcami.

INSPEKCJA

Inspekcja fabryki. Nasi inspektorzy oceniają możliwości, wydajność i system kontroli jakości dostawcy poprzez przegląd dokumentów i badania na miejscu.

KORZYŚCI

 • Zrozumienie kompetencji fabryk w kontekście ich potencjalnego ryzyka jakościowego / operacyjnego / etycznego
 • Upewniasz się, że dostawcy są w stanie wyprodukować Twoje produkty zgodnie w wymaganiami

Nasi inspektorzy przekażą raporty obejmujące następujące obszary, ale nie ograniczając się do nich

 • Osobowość prawna
 • Schemat organizacyjny
 • Fabryki i obiekty
 • Kwalifikacje i możliwości
 • Zdolność produkcyjna
 • Proces wytwarzania
 • System zapewniania jakości
 • Maszyny i sprzęt
 • Działania naprawcze

Uzyskaj przykładowy raport