Import z Chin
– kompleksowa obsługa

Klientom naszej firmy oferujemy kompleksową obsługę importu z Chin. Od lat działamy w zakresie sprawnej realizacji tego rodzaju procedur – dysponujemy sprawnie funkcjonującym zapleczem administracyjnym i technicznym, co pozwala nam szybko i prawidłowo organizować współpracę na oczekiwanym przez Klienta poziomie.

Zapewniamy fachowe pośrednictwo w realizacji importu z Chin, gwarantując wsparcie zarówno na miejscu, jak i w kraju docelowym, przy kwestiach celno-podatkowych.

Naszą dewizą jest zawsze w pełni klarowna współpraca z Klientem – jako importer z Chin masz nieograniczony dostęp do całej dokumentacji i możesz w sposób bieżący śledzić kolejne etapy procesu.


Importer z Chin – co musisz wiedzieć?

Import towaru z Chin, pomimo wieloletniej już współpracy ze Wschodem, pozostaje procesem dość skomplikowanym i wymagającym zachowania określonych formalności.

Ogromne odległości od miejsca produkcji do miejsca docelowego w znacznej części przypadków uniemożliwiają importerowi samodzielne przeprowadzanie tak inspekcji, jak i czynności formalnych (celnych, administracyjnych) bezpośrednio w Chinach.

Jeżeli do tego przedsiębiorca jest początkującym w branży i nie ma pełnego rozeznania, dopilnowanie procedur importu z Chin staje się wyjątkowo trudnym zadaniem. W takiej sytuacji z pomocą przyjść może nasza oferta, obejmująca, między innymi, organizację importu.

Jak znaleźć producenta w Chinach

W zależności od potrzeb i oczekiwań naszego Klienta, może zapewnić pomoc już na etapie szukania producenta – mamy doskonałe rozeznanie w rynku i już nawiązanych dużo kontaktów biznesowych w Chinach.

Gwarantujemy także niezbędne wsparcie związane z przeprowadzaniem inspekcji produkcji na miejscu. Niezbędne jest, chociażby, zweryfikowanie chińskiego partnera biznesowego pod kątem nie tylko możliwości produkcyjnych, ale też dysponowania przez niego licencjami eksportowymi czy certyfikatami pozwalającymi na w pełni legalną produkcję towarów, którymi jesteś zainteresowany.

Specjalizujemy się przy tym również w obsłudze stricte formalnej strony importu.

Ze względu na przyjęty w krajach Wspólnoty wspólny Kodeks Celny, sprowadzanie towarów do Polski czy innych państw Unii Europejskiej określane jest właśnie mianem importu, a co za tym idzie, przebiega inaczej, niż transport wyrobów w obrębie Unii – przede wszystkim jest obarczony szeregiem różnych obostrzeń i wymogów. W Twoim imieniu zajmiemy się wszystkimi formalnościami.


Procedury importu z Chin

Istotnym elementem procedury importu towaru z Chin jest prawidłowe podejście do odprawy celnej.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej, unijnym Kodeksem Celnym, do odprawy musi dojść w momencie, gdy ładunek po raz pierwszy przekracza granicę Unii Europejskiej – czyli trafia do kraju (docelowego lub nie), należącego do Wspólnoty.

Warto w tym miejscu nadmienić, że towar sprowadzany z Chin może dotrzeć do UE na różne sposoby, zarówno drogą morską (kontenery), lotniczą (najszybsza dostępna opcja), a nawet kolejową (wybierana nadal rzadko, jednak opłacalna podobnie, jak transport morski).

Odprawa celna importu z Chin zostanie zatem zrealizowana w pierwszym kraju, do którego trafi zamówiony ładunek.

Jej poprawny przebieg wymaga przedstawienia kilku niezbędnych dokumentów takich, jak:

  • Faktura handlowa (wystawia ją eksporter, czyli producent w Chinach),
  • List przewozowy (którego forma jest uzależniona od metody transportu),
  • Lista pakowa (packing list), będąca pisną specyfikacją towaru, określającą, jakie produkty zostały załadowane, w jakiej ilości (waga brutto/netto towaru).

Oczywiście, w zależności od rodzaju produktów, które importowane są z Chin, konieczne może okazać się przedstawienie także innego rodzaju dokumentów – certyfikatów i atestów, świadectwa pochodzenia od eksportera czy podobnych (o wszystkich niezbędnych formalnościach w tym zakresie szczegółowo informujemy Klienta w trakcie realizacji zlecenia).

Wraz ze wspomnianymi dokumentami konieczne jest sporządzenie zgłoszenia celnego, na mocy którego dochodzi do odprawy. Po jej zakończeniu importer otrzymuje Poświadczone Zgłoszenie Celne (ZC299), a ładunek zostaje zwolniony do obrotu na terenie Unii Europejskiej.


Opłaty celno-skarbowe przy imporcie z Chin

Towar importowany z Chin, który będzie dalej odsprzedawany (dopuszczony do obrotu) na terenie Unii Europejskiej, objęty jest opłatami celno-skarbowymi.

Dopiero po ich uiszczeniu odprawa zostaje poprawnie zrealizowana, a towar zwolniony. Niezwykle istotne jest, z punktu widzenia naszych Klientów, wyliczenie wysokości opłat i podanie jej w zgłoszeniu celnym. A to zadanie spoczywa właśnie na importerze.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej, unijnym Kodeksem Celnym, do odprawy musi dojść w momencie, gdy ładunek po raz pierwszy przekracza granicę Unii Europejskiej – czyli trafia do kraju (docelowego lub nie), należącego do Wspólnoty.

Wśród opłat obowiązujących dla importu z Chin obowiązuje:
  • Cło – którego wysokość wyliczana jest na podstawie łącznego kosztu wynikającego z wartości towaru, kosztów jego transportu z Chin do granicy z Unią Europejską oraz kosztu ubezpieczenia ładunku; stawka celna natomiast zależna jest od kodu towaru, jaki dotarł do Wspólnoty (do jego określenia służą tabele kodów celnych (kodów HS),
  • Podatek VAT – wysokość opłaty podatkowej ustala się na postawie ustalonej wartości celnej i stawki podatkowej dla danego kraju (w Polsce są to stawki 5, 8 lub 23%)

Jak widać, cały proces importu towaru z Chin jest skomplikowany i wymaga od importera sporej wiedzy i cierpliwości. Decydując się na współpracę z nami zyskujesz pewność, że wszystkie obligatoryjne czynności zostaną w Twoim imieniu zrealizowane prawidłowo i w wyznaczonym terminie.